Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Apteka w Opatowie

Opatów ul. Szeroka 2/32

  • Opatów, ul. Szeroka 2 / 32
  • +48 15 868 22 71