Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pamiątki regionalne w Sandomierzu

Nieoceniony klimat starego miasteczka we wspomnieniach, które budzą drobiazgi i pamiątki zakupione w Sandomierzu.

  • Sandomierz, Rynek 20
  • +48 15 644 61 05