Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pamiątki regionalne przy Jaskini Raj

Breloczki, figurki, minerały, skamieniałości oraz wydawnictwa o Jaskini Raj i skarbach gminy Chęciny znajdziecie na stoiskach przy wejściu do obiektu.

  • Szewce, Dobrzączka 3
  • +48 41 366 30 15