Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

Śladami Stefana Żeromskiego

Rozmiar tekstu:A-A+

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Pieszy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   kielecki
  • Region turystyczny:
   Kielce i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Świętokrzyski Oddział PTTK w Kielcach
  • Dane organizatora:
   25-007 Kielce, ul. Sienkiewicza 29
  • Telefon:
   +48 41 344 77 43
  • Fax:
   +48 41 344 59 14
  • Email:
   biuro@pttkkielce.pl
  • Strona internetowa:
   www.pttkkielce.pl
  • Opinie turystówZwińRozwiń

  Komentarze (~)


  Opis

  Trasa polecana jest osobom, które piesze wędrówki traktują jako sposób na zapoznanie się z miejscami, które związane są z biografiami znanych osób. Na trasie nie brakuje urzekających widoków, które inspirowały naszego wybitnego pisarza, Stefana Żeromskiego.

  Przebieg: Święta Katarzyna -  Krajno Zagórze II – Ciekoty – Mąchocice (przełom Lubrzanki) – Radostowa – Wymyślona – Góra Krajno – Święta Katarzyna
  Oznakowanie: odcinek Święta Katarzyna – przełom Lubrzanki szlak niebieski; odcinek przełom Lubrzanki – Święta Katarzyna szlak czerwony.
  Czas przejścia: około 4h (czas przejścia nie uwzględnia zwiedzania obiektów).
  Suma podejść: 350m
  Długość trasy: 15km

  Warto zobaczyć:
  Święta Katarzyna – miejscowość, którą turystycznie odkrył Aleksander Janowski, założyciel Towarzystwa Krajoznawczego. Warto zatrzymać się tu, by zwiedzić klasztor, który od 1815 r. zamieszkują bernardynki sprowadzone tu z Drzewicy. Prywatna Galeria Minerałów i Skamieniałości (przy ulicy Kieleckiej 20) powinno zainteresować nie tylko miłośników geologii, ale też osoby wrażliwe na piękno przyrody nieożywionej. Wszystkie eksponaty z całego świata opatrzone są nazwą i dokładnym opisem geologicznym. Turyści mogą także liczyć na wiedzę przekazywaną przez przewodników muzeum. Przez miejscowość przebiega czerwony szlak im. Edmunda Massalskiego z Kuźniak do Gołoszyc. Przy szlaku, który wiedzie na Łysicę, najwyższe wzniesienie Gór Świętokrzyskich, znajduje się murowana kapliczka z XVIII w.,  na której widnieje wydrapany w tynku podpis S. Żeromskiego. Warto zwrócić uwagę na mogiły powstańca z 1863r. oraz partyzanta z czasów II wojny światowej. W pobliżu znajduje się pomnik Stefana Żeromskiego oraz źródełko św. Franciszka, o którym mówi się, że posiada lecznicze właściwości.

  Krajno-Zagórze – na końcu wsi, w niewielkiej chatce oddalonej od głównej drogi mieszkała para poetów ludowych – Wojciech i Rozalia Grzegorczykowie. Warto wiedzieć, iż Dolina Wilkowska bywa nazywana Doliną Poetów. Jej krajobraz odmalowuje się na kartach powieści Stefana Żeromskiego oraz w wierszach ludowych poetek: Marii Cedro-Biskupowej lub Katarzyny Zaborowskiej. Po lewej stronie widać Pasmo Łysogórskie, po prawej zaś Pasmo Klonowskie.

  Ciekoty  – znajduje się tu teren zwany „Żeromszczyzną”, gdzie u stóp góry Radostowej stał dwór rodziny Żeromskich, co upamiętnia tablica wykonana z czerwonego piaskowca: „Stefan Żeromski przeżył tu lata dziecięce i młodzieńcze 1869-1883”. Obecnie trwa tutaj budowa Centrum Edukacyjnego „Szklany Dom”, nawiązującego w formie architektonicznej do literackiej wizji Stefana Żeromskiego. Obok znajduje się zalew, tereny wokół którego zagospodarowano do celów rekreacyjnych.

  Przełom Lubrzanki – przez wielu miejsce to uznawane jest za najbardziej malownicze w Górach Świętokrzyskich. Lubrzanka oddziela Pasmo Masłowskie od Łysogór. Dolina powstała na skutek kaptażu, czyli przeciągnięcia górnego odcinka płynącej po północnej stronie Pasma Głównego Pokrzywianki przez posiadającą większą siłę erozyjną, wypływającą z południowych stoków Lubrzankę.

  Radostowa (451 m n.p.m.) – „góra domowa” Stefana Żeromskiego. Stanowi ona zachodnie zakończenie Pasma Łysogórskiego. U jej podnóża, na północ od szczytu, leżą wspomniane już wcześniej Ciekoty. Warto wiedzieć, że w rejonie Radostowej organizował się w 1943 r. oddział AK „Barabasza”.

  Wymyślona (415 m n.p.m.) – to wzniesienie w Paśmie Łysogórskim, znana z położonych po wschodniej stronie góry monolitów kambryjskiego piaskowca kwarcytowego (chronionych jako pomnik przyrody nieożywionej), skąd roztacza się wspaniały widok na całą Dolinę Wilkowską. Pomnik Partyzantów Ziemi Kieleckiej autorstwa Zofii Bimer-Wolskiej stoi przy szosie Kielce-Bodzentyn.  Postawiono go na część partyzantów Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej i Armii Ludowej walczących w czasie II wojny światowej.