Laureat Grand Prix
Festiwalu "Złote Formaty" 2010

Kalendarz imprez 2019

Szeroka oferta wydarzeń kulturalnych sprawia, że województwo świętokrzyskie przyciąga na swoje tereny coraz liczniejsze grono odwiedzających, zainteresowanych uczestnictwem w imprezach o randze ogólnopolskiej oraz międzynarodowej.

POBIERZ KALENDARZ IMPREZ NA 2019 ROK

Zaliczają się do nich przede wszystkim festiwale filmowe i spotkania z muzyką – od klasycznej, prezentowanej przez najwybitniejszych artystów o światowej sławie, przez jazzową i rozrywkową, aż do tradycyjnej, wykonywanej przez zespoły regionalne na dawnych ludowych instrumentach. Bogate tradycje województwa świętokrzyskiego można poznawać w trakcie świąt regionalnych i „owocowych”, których celem jest promocja lokalnej kuchni; towarzyszą im jarmarki oraz kiermasze rękodzieła. Szczególne miejsce wśród wydarzeń zajmują imprezy związane z dziedzictwem przemysłowym regionu i przypominaniem dawnych rzemiosł, wykorzystujących naturalne bogactwa tutejszej ziemi. Promowane są zwłaszcza hutnictwo i odlewnictwo, prezentowane szerszej publiczności w obiektach położonych na Szlaku Zabytków Techniki. Specyficzna lokalizacja umożliwia organizowanie interesujących, pobudzających wyobraźnię widowisk i rekonstrukcji, prezentujących zarówno dawne zawody, jak i życie codzienne tutejszych mieszkańców. Upamiętniane jest także wielowiekowe dziedzictwo historyczne regionu, w tym m.in. tradycje rycerskie oraz wydarzenia z najnowszej polskiej historii. W tym kontekście warto wymienić widowiskowe rekonstrukcje bitew, które rozegrały się na ziemi świętokrzyskiej podczas II wojny światowej.

Wiele imprez ma charakter edukacyjny, a zapewnieniem naukowej oprawy zajmują się specjalne instytucje działające na terenie województwa, wśród nich Regionalne Centrum Naukowo-Techniczne oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu koło Chęcin. Do najważniejszych instytucji zajmujących się promocją regionalnych świąt i lokalnych tradycji zalicza się natomiast Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Jedną z najważniejszych atrakcji regionu są Góry Świętokrzyskie, malownicze i przystępne, które zachęcają do wzięcia udziału w organizowanych imprezach plenerowych i wędrówkach turystycznych. Wydarzenia te dopasowane są do wieku i możliwości uczestników – w pieszych rajdach mogą wziąć udział rodziny z dziećmi, grupy szkolne, a także doświadczeni piechurzy.