Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Świętokrzyski Szlak Architektury Drewnianej

Informacje o szlaku

Oznakowanie:

Brązowe tablice z logo szlaku

Rodzaj szlaku:

Samochodowy

Logo Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej

Opis szlaku

Drewniane kościoły, dzwonnice, dworki, chałupy i zagrody to prawdziwe perły regionu świętokrzyskiego, zadziwiające swoją konstrukcją i malowniczością. Najliczniejszą grupą wśród drewnianych zabytków zgromadzonych na świętokrzyskim szlaku są obiekty sakralne – kościoły, kaplice, dzwonnice. W kościołach, najczęściej orientowanych, o konstrukcji zrębowej, odnaleźć można na ścianach i stropach bogate polichromie, barokowe, późnobarokowe czy też rokokowe wyposażenie – przepiękne ołtarze, krucyfiksy, rzeźby i obrazy przedstawiające Matkę Boską, Świętych. Jedne służące wiernym do dziś, inne nieco zapomniane i sporadycznie otwierane, pragnące powrócić do lat świetności …

 

Zobacz na mapie