Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Przy Chroberskiej Nidzie

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Złota.

  • Chroberz, ul. Podzamcze 20
  • 41 356 42 26