Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Przy Chroberskiej Nidzie

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Złota.

  • Chroberz, ul. Podzamcze 20
  • 41 356 42 26