Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Świerczek

Gospodarstwo położone jest u źródeł rzeki Łososiny (Wiernej) otoczonej lasami obfitującymi w runo leśne

  • Nowek
  • +48 41 391 36 63