Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Hotel&Restauracja Świętokrzyski Dwór***
Cena min. za os.:150PLN

Restauracja & Hotel Świętokrzyski Dwór położona jest w samym sercu Gór Świętokrzyskich. Miejsce to stało się nieodłącznym elementem krajobrazu naszego województwa.

  • Wólka Milanowska
  • +48 41 317 76 64