Lider Regionu 2010
w kategorii sport i turystyka
według dziennika Echo Dnia

Szlaki piesze po Kielcach - żółty

Rozmiar tekstu:A-A+

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Pieszy
  • Trudność trasy:
   Dla początkujących
  • Przebieg trasy:
   Kielce
  • Miejscowości na trasie:
   Słowik, Kielce, Dąbrowa, Sandomierska, Bukówka
  • Region turystyczny:
   Kielce i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Świetokrzyskie Oddział PTTK
  • Dane organizatora:
   25-007 Kielce, ul. Sienikiewicza 29
  • Telefon:
   +48 41 344 77 43
  • Email:
   biuro@pttkkielce.pl
  • Strona internetowa:
   www.pttkkielce.pl
 • Opis

  Najdłuższym z trzech szlaków, które prowadzą przez teren miasta jest szlak koloru żółtego. Ze względu na swoją długość – 59 km, jest on podzielony na siedem tras.

  Przebieg: ul. Kusocińskiego - tereny przy górze Pierścienicy – pomnik pomordowanych w czasie II wojny światowej (szlak niebieski) – rezerwat „Biesak-Białogon”) – ul. Chorzowska – Kielce-Słowik PKP – ul. Zalesie, ul. Laskowa, ul. Garbarska, ul. Zagórska, ul. Łopuszniańska, ul. Machałowej, ul. Dobromyśl, rzeka Bobrza, ul. Młyńska, ul. Pietraszki, ul. Wł. Dzikowskiego, ul. Grabinów (szlak czerwony) – G. Grabina – ul. Piekoszowska – ul. Kazimierza Wlk. – rezerwat „Ślichowice” – ul. Długa – ul. Skrajna – ul. 1-go Maja – ul. Hubalczyków – ul. Gruchawka – rez. „Sufraganiec” – osiedle Dąbrowa – ul. Warszawska – ul. Barczańska – Dąbrowa – Masłów – Świnia Góra (Ogrody działkowe im. St. Żeromskiego) – ul. Ciekocka – ul. Domaszowska – ul. G. Morcinka – ul. Sandomierska – ul. Wydryńska – ul. Zagórska – ul. Rumiankowa 9szlak zielony) – Bukówka ul. Wojska Polskiego – pętla MPK – stok narciarski na górze Telegraf – ul .Weterynaryjna – ul. ks. P. Ściegiennego – ul. Obrzeżna – szlak niebieski przy dolnej stacji wyciągu
  Oznakowanie: znaki graficzne w kształcie kwadratu koloru żółtego

  Długość trasy:  59 km

  Ze względu na swą długość cały szlak warto podzielić na siedem mniejszych odcinków:

  Odcinek I – 8.5 km
  Początek szlaku niebieskiego przy terenach narciarskich – Kielce Słowik; PKP, MPK

  Odcinek II – 14,0 km
  Kielce Słowik – osiedle Ślichowice; MPK nr 8, 15, 23, 45, 46, 47.

  Odcinek III – 6,0 km
  Osiedle Ślichowice – Gruchawka, MPK nr 6.

  Odcinek IV – 8,5 km
  Gruchawka – os. Dąbrowa; MPK nr 15, 33, 41.

  Odcinek V – 10,0 km
  Os. Dąbrowa – ul. Sandomierska; MPK nr 10, 14, 43, 47.

  Odcinek VI – 9,0 km
  Ul. Sandomierska – ul. ks. P. Ściegiennego – przyst. MPK – Dyminy Lecznica – linie nr 2, 29s, 30, 45.

  Odcinek VII – 3,0 km
  ul. ks. P. Ściegiennego – początek szlaku niebieskiego (w pobliżu ul. Aleja na Stadion – końcowy przyst. MPK nr 4.)

  Warto zobaczyć:

  Góra Pierścienica (367 m n.p.m.) - leży w Paśmie Posłowickim okalającym Kielce od południa. Na jej zboczach znajduje się stok zjazdowy dla miłośników narciarstwa oraz wyciąg orczykowy. Z samego wierzchołka roztacza się wspaniały widok na panoramę miasta. Przez szczyt przebiegają wytyczone ścieżki rowerowe, a u podnóża góry znajdują się „płuca Kielc” - Stadion Leśny, który jest jednym z ulubionych terenów spacerowych Kielczan. Stoki Pierścienicy kryją relikty przeszłości: pomniki masowych straceń w czasie II wojny światowej oraz zbiorową mogiła ofiar. Przez szczyt przebiega niebieski szlak turystyczny Chęciny - Łagów oraz żółty szlak spacerowy wokół Kielc o długości 38 km.

  Rezerwat Biesak-Białogon

  Położony na południowo zachodnich krańcach Kielc w Paśmie Dymińskim, na stokach Kamiennej Góry, nosi lokalną nazwę „Kamionka”. Do rezerwatu możemy dojść znajdującym się w dzielnicy Białogon, przedłużeniem ulicy Na Ługach. Zwiedzając rezerwat Biesak - Białogon, poznajemy najstarsze skały, jakie w wyniku eksploatacji odsłonięto w całym Chęcińsko Kieleckim Parku Krajobrazowym i na naszym Szlaku Archeogeologicznym. Zobaczymy tu zlepieńce, piaskowce kwarcytowe, mułowce i łupki ilaste.
  Skały odsłonięte w wyższej partii ścian oraz w wąwozie w północnej części kamieniołomu należą do dolnego kambru (sprzed około 510-520 mln lat). Niemal identyczne skały w południowej i wschodniej części kamieniołomu powstały w ordowiku (465-480 mln lat temu). W północnej ścianie, podczas ruchów górotwórczych, skały kambryjskie zostały nasunięte na ordowickie. Ciekawostką jest również występowanie tu bentonitu - osadu, powstałego w wyniku wietrzenia cząstek pyłu wulkanicznego w środowisku morskim, w ordowiku. Jego warstwa, około 10 centymetrowej grubości, znajduje się w północnej ścianie wyrobiska, tuż nad lustrem wody, która zalała najniższy poziom wydobywczy. Rezerwat należy do bardzo urokliwych, a odbijające się w tafli wody ściany skalne i wyniosłe świerki i sosny rosnące powyżej, stwarzają ciekawy i tajemniczy klimat.

  Rezerwat Ślichowice

  fot.A. Drzewiecka

  Rezerwat skalny imienia Jana Czarnockiego powstał w roku 1952 i obejmuje obszar 0,55 ha. Jest pierwszym utworzonym w Polsce rezerwatem geologicznym. Znajduje się w północno zachodniej części Kielc w sąsiedztwie osiedla Ślichowice. Ochroną została objęta listwa skalna dzieląca dwa kamieniołomy, wschodni i zachodni. Wyrobiska odsłoniły cienkoławicowe wapienie górnego  dewonu. Wapienie te zostały w czasie ruchów górotwórczych silnie sfałdowane i właśnie te zjawiska stanowią ewenement na skalę europejską. Fałd obalony odsłonięty na Ślichowicy jest książkowym przykładem zjawisk tektonicznych i wielokrotnie był prezentowany we wszelkiego rodzaju encyklopediach i podręcznikach. W miejscach gdzie skała wapienna poprzecinana jest żyłkami kalcytowymi dostrzec można również mineralizację siarczkami miedzi i ołowiu zaś w południowej i zachodniej części zachodniego kamieniołomu spotykamy piryt. W zachodniej części odsłonięcia pojawiają się ciemne margliste łupki bitumiczne które ruchy górotwórcze ustawiły. w pozycji pionowej. Ślichowica jest rezerwatem posiadającym jedne z największych wartości edukacyjnych w regionie świętokrzyskim. W muzeum geologicznym przy wrocławskim AGH znajduje się okaz różowego kalcytu z mikroskopijnymi wpryskami złota z napisem „ okaz pochodzi z kamieniołomu Ślichowica koło Kielc”. Zdania co do oryginalności okazu są w środowisku geologów podzielone, lecz warto mieć nadzieję i na świętokrzyską gorączkę złota. Wszystko przed nami.