Wyróżnienie w konkursie
publiczności na najatrakcyjniejsze
stoisko na Targach GTT2010
w Gdańsku

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach

Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej powstało w budynku dawnej synagogi jako wynik wieloletnich starań Gminy i Miasta Chęciny zmierzających do odrestaurowania XVII-wiecznej synagogi, świadectwa bogatej, czterowiekowej kultury i tradycji Żydów zamieszkujących Ziemię Chęcińską.

 • Chęciny, Długa 21
 • 41 315 18 29
Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Wśród mieszkańców miasteczka Bodzentyn występowała ludność żydowska. Oprócz cmentarza na terenie Bodzentyna była synagoga. Drewniana bóżnica zbudowana w końcu XIX wieku spłonęła w 1917 roku i została odbudowana w latach 1927-29 jako murowana, kryta gontem.

 • Bodzentyn
 • +48 519 165 300
Cmentarz żydowski w Kielcach

Cmentarz żydowski znajduje się przy ul. Pakosz, która w XIX w. była położona daleko od ówczesnego miasta. Założenie cmentarza było konsekwencją osadnictwa żydowskiego po zniesieniu przywileju z 1862 r., zakazującego zamieszkania w Kielcach ludności żydowskiej. Autorem założenia był znany kielecki architekt - Franciszek Ksawery Kowalski.

 • Kielce, ul. Pakosz
 • +48 783 084 183 (p. Marian)
Kultura żydowska w Działoszycach

Do dzisiejszych czasów pozostało niewiele pamiątek po działoszyckich Żydach – są ruiny domu kahalnego i synagogi wybudowanej w 1852 roku, uznawanej niegdyś za najpiękniejszą w Polsce. Jest tez kirkut – bez choćby jednej macewy – za to symbolicznymi tabliczkami na drzewach.

 • Działoszyce
 • +48 41 352 60 05
Kultura żydowska w Ożarowie

Żydzi w Ożarowie, przez kilka wieków stanowili 2/3 jego mieszkańców. Nie wiadomo kiedy przybyli do Ożarowa. Pierwsza wzmianka o ludności żydowskiej mieszkającej w tej miejscowości pochodzi z 1616 roku. W latach trzydziestych XX wieku Żydzi trudnili się handlem i rzemiosłem, zajmowali centrum Ożarowa.

 • Ożarów, ul. Jana Kochanowskiego 2
 • +48 15 861 11 37
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku

A gdyby tak przenieść się w czasie do małego miasteczka, w którym Żydzi i chrześcijanie dzielili razem troski i radości? Poznać żydowskie zwyczaje, posmakować kuchni i posłuchać muzyki klezmerskiej? Świętokrzyski Sztetl w dawnej synagodze w Chmielniku wprowadzi was w pełną ciekawostek kulturę żydowską.

 • Chmielnik
 • +48 734 158 969
Renesansowa synagoga w Pińczowie

Perła wśród architektury żydowskiej w Polsce - jeden z najstraszych zachowanych zabytków kultury starozakonnych, który świadczy o bogactwie ich kultury.

 • Pińczów, ul. Klasztorna
 • +48 41 357 24 72
Stara synagoga w Kielcach

Budowla przypominająca o starszych braciach w wierze, monumentalna, zlokalizowana w ścisłym centrum Kielc. Prace nad budową synagogi ukończono we wrześniu 1909 roku.

 • Kielce, ul. Warszawska 17
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego - Instytut Kultury Spotkania i Dialogu

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu to instytucja powołana przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Celem jej działalności jest upamiętnienie historii i kultury żydowskiej, która odegrała wazną rolę w dziejach naszego miasta

 • Kielce, ul. Planty 7
 • +48 577 809 333
Synagoga w Nowym Korczynie

Pozostałością po kulturze żydowskiej w Nowym Korczynie to znajdująca się obecnie w ruinie synagoga. Została zbudowana pod koniec XVIII wieku w stylu klasycystycznym. Budowlę wzniesiono na planie prostokąta z ozdobioną portykiem fasadą zachodnią.

 • Nowy Korczyn, ul. Krakowska 1
 • +48 41 377 10 03