Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Pińczów

Pińczów jest niewielkim miastem powiatowym na południu województwa świętokrzyskiego. Historia dała miastu barwną przeszłość, którą poświadczają liczne i wartościowe zabytki architektury. Szczodra dla miasta okazała się też przyroda.

  • Pińczów
  • +48 41 357 54 04