Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Połaniec

Historia miasta leżącego na prastarym szlaku spławnym pomiędzy Krakowem a Gdańskiem sięga 1191 roku. Było to miasto królewskie bardzo mocno związane z Krakowem i Sandomierzem. Prawa miejskie Połaniec otrzymał w 1246 roku z rąk Bolesława Wstydliwego.

  • Połaniec
  • +48 15 865 22 39