Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Parki Krajobrazowe

Województwo Świętokrzyskie jest wyjątkowo zasobne w obszary chronione, obok Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest tu aż 8 Parków Krajobrazowych.

  • Województwo Świętokrzyskie