Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Roman i Iwona Kłudziak

Gospodarstwo agroturystyczne posiada małe zoo: strusie, ozdobne kurki, lisy, dziki, egzotyczne bażanty itp. Możliwość jazdy konnej.

  • Łapczyna Wola