Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

U Michała - Michał Jaworski

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Sobków.

  • Żerniki, Żerniki 88
  • 783 592 969