Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Maria Gadowska

Gospodarze zapraszają gości do swojego domu, gdzie czeka piętro z osobną łazienką. Istnieje możliwość zamówienia całodziennego wyżywienia.

  • Baszowice
  • +48 41 317 82 34