Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Klub Jazdy Konnej

Właścicielami ośrodka są Monika i Krzysztof Sarapata. Oboje związani z końmi od dzieciństwa.

  • Brzezinki
  • +48 41 334 45 88