Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Gościniec Baba Jagna
Cena min. za os.:50PLN

Gościniec we wsi Chocimów leżącej na zboczu „Wzgórz Kunowskich” u podnóża Gór Świętokrzyskich, w miejscu gdzie spotykają się cztery krainy geograficzne: Płaskowyż Suchedniowski, Góry Świętokrzyskie, Wyżyna Sandomierska oraz Przedgórze Iłżeckie, przedzielone dolinami rzek Kamienna, Świślina oraz pomniejszych rzek…

  • Chocimów
  • +48 510 032 000