Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dobrocka Dolina
Cena min. za os.:180PLN/domek

Malowniczo położona w dolinie rzeki Opatówki gmina Wilczyce może poszczycić się nieskażonym środowiskiem oraz ekologiczną, zdrową żywnością.

  • Dobrocice
  • +48 15 821 34 22