Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Kornik Krystyna i Zbigniew Jóźwik

Gospodarstwo agroturystyczne "Kornik" położone jest w miejscowości Drogowle wśród lasów bogatych w runo leśne.

  • Drogowle
  • +48 608 177 425