Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Kornik Krystyna i Zbigniew Jóźwik

Gospodarstwo agroturystyczne "Kornik" położone jest w miejscowości Drogowle wśród lasów bogatych w runo leśne.

  • Drogowle
  • +48 608 177 425