Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Helena i Marek Owczarek

Miejscowość położona jest w Kozubowskim Parku Krajobrazowym. Nieopodal znajduje się Zabytkowy Park z ruinami pałacu.

  • Góry Pińczowskie
  • +48 41 356 60 98