Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Winnica Sandomierska

Winnica ulokowana jest ok. 8 km od Sandomierza, na bardzo żyznej i ciepłej Wyżynie Sandomierskiej.

  • Góry Wysokie
  • 15 831 13 85