Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Cichy Zakątek

Gospodarstwo położone jest na uboczu malowniczej miejscowości Grabowiec. Na środku wsi znajduje się staw, wokół którego toczy się wiejski żywot.

  • Grabowiec
  • + 48 41 354 91 86