Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Natalia

Jaworznia - Gniewce to miejsce położone na uboczu - oddalone od ruchliwych ulic, gdzie każdy może spędzić spokojne chwile.

  • Jaworznia Gniewce
  • +48 041 306 14 18