Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Agnieszka Szymczyk

Główną atrakcją gospodarstwa agroturystycznego jest możliwość odbycia kursu tkactwa artystycznego w grupach pięcioosobowych.

  • Kluczewsko, ul. 1-go Maja 37
  • +48 44 781 42 79