Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Agnieszka Szymczyk

Główną atrakcją gospodarstwa agroturystycznego jest możliwość odbycia kursu tkactwa artystycznego w grupach pięcioosobowych.

  • Kluczewsko, ul. 1-go Maja 37
  • +48 44 781 42 79