Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Gościniec Koćmierzów
Cena min. za os.:50PLN

Chcemy, aby nasz Ośrodek był miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkim u nas Goszczących.

  • Koćmierzów
  • 15 832 25 33