Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Agroklub

Proponujemy nietypową formę aktywnego spędzania wolnego czasu. Agroklub jest gospodarstwem agroturystycznym w miejscowości Kontrewers, znajdującej się w lasach pomiędzy Mniowem a Stąporkowem

  • Kontrewers
  • +48 41 373 84 00