Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Korzyna - Małgorzata i Zdzisław Pniewscy
Cena min. za os.:70PLN

Gospodarstwo agroturystyczne posiada certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na turystyczny produkt roku 2005 oraz wyróżnienia w konkursach.

  • Korzenno