Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Alina Kurdek

Gospodarze oferują pełne lub częściowe wyżywienie z produktów pochodzących z własnego lub sąsiednich gospodarstw rolnych.

  • Kuźniaki
  • +48 41 303 87 41