Złoty Medal
Międzynarodowych Targów
Poznańskich dla Świętokrzyskiego
Szlaku Archeo-Geologicznego

Alina Kurdek

Gospodarze oferują pełne lub częściowe wyżywienie z produktów pochodzących z własnego lub sąsiednich gospodarstw rolnych.

  • Kuźniaki
  • +48 41 303 87 41