Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Zofia i Lech Farysowie

Miejscowość Miłkowska Karczma położona jest w otulinie leśnej. To oaza ciszy i spokoju, doskonałe miejsce do wypoczynku w otoczeniu przyrody.

  • Miłkowska Karczma
  • +48 41 260 02 74