Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Przy Źródełku Teresa Piotrowicz

Gospodarstwo Agroturystyczne "Przy Źródełku" położone jest w dolinie rzeki Czarnej przy źródełku Braci Polskich w Pągowcu w gminie Raków.

  • Pągowiec
  • +48 41 353 51 20