Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dom Rodzinny - Sławomir Gwadowski

Gospodarze oferują samodzielny, drewniany dom wiejski (dwa pokoje, kuchnia, łazienka). Otoczony jest trawnikiem i żywopłotem.

  • Pierzchnianka
  • +48 41 353 83 38