Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

DOMCELTIC

Gospodarstwo Agroturystyczne DOMCELTIC położone jest w malowniczej okolicy Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego u podnóża historycznej góry Zawinnicy pamiętającej czasy Łokietka.

  • Probołowice
  • 600 690 839