Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Alina Kotwa

Możliwość wykupienia całodziennego wyżywienie typowego dla wsi z produktów pochodzących z własnego gospodarstwa lub kuchnia z pełnym wyposażeniem.

  • Sędek
  • +48 41 307 48 35