Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Yolmar
Cena min. za os.:30PLN

Gospodarstwo położone w Sielpi Małej, w spokojnej okolicy., z własnym stawem i możliwością wędkowania. Teren gospodarstwa jest ogrodzony, bezpieczny, przeznaczony także do rozbicia namiotu.

  • Sielpia, ul. Dorzeczna 12
  • +48 600 871 615