Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pod Bociankiem
Cena min. za os.:25PLN

Gospodarstwo położone jest na terenie Parku Nadnidziańskiego. Posiadamy czynne gospodarstwo ekologiczne z Certyfikatem z EKOGWARANCJI, a więc posiłki oparte są wyłącznie na własnych produktach.

  • Skowronno Górne
  • +48 41 357 52 01
W Dolinie Nidy

Gospodarstwo znajduje się na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie licznie występują ptaki i zwierzęta objęte ochroną.

  • Skowronno Górne
  • +48 41 357 57 82