Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Zielone Zacisze - Michał Pyczek

Gospodarstwo agroturystyczne Zielone Zacisze położone jest w dolinie Nidy, na pograniczu Gór Świętokrzyskich i Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

  • Sokołów Górny, Sokołów Górny 80
  • 663 937 838