Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pod Leszczyną - Józef Skuza

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Szydłów.

  • Szydłów, ul. Kielecka 35
  • 41 354 52 21