Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pod Sosnami - Aneta Zwierzchowska

Gospodarstwo jest usytuowane w kolebce Wzgórza Kołomańskiego i Góry Grodowej w Tumlinie w sąsiedztwie lasu i zalewu wodnego.

  • Tumlin-Osowa, ul. Sosnowa 40
  • +48 41 300 31 50