Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Dom nad łąkami
Cena min. za os.:20PLN

Dom nad łąkami” to gospodarstwo agroturystyczne Aliny i Henryka Szostaków. Znajduje się ono na skraju łąk w południowo-wschodniej części Wiślicy.

  • Wiślica, ul. Podgrodzie 2
  • +48 41 379 21 53