Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Sabatówka
Cena min. za os.:30PLN

Wielka Wieś położona jest między miastem Skarżysko-Kamienna (12 km) a Starachowicami (5 km), teren jest otoczony przez rozległe kompleksy leśne.

  • Wielka Wieś
  • +48 41 271 22 67