Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Biały Domek

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Bliżyn.

  • Wołów
  • 41 254 12 55
Nad Kamienną

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Bliżyn.

  • Wołów
  • 660 095 044