Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Halina i Andrzej Curyl

Dużo zieleni, sad owocowy w nim znajdują się ławeczki, grill, kozie mleko, ser, kąpiel w kozim mleku; miejsce na namioty, staw zarybiony.

  • Wojkowice, 7
  • +48 41 315 44 72