Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Zacisze Pod Gołyską

Gospodarstwo położone jest w otulinie Sieradowickiego Parku Krajobrazowego i oferuje dom wolno stojący, niegraniczący z innymi posesjami.

  • Wzdół Parcele
  • +48 41 312 02 44