Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Róża - Irena Chmiel

Gospodarstwo agroturystyczne położone w gminie Samborzec.

  • Złota
  • 15 831 45 05