Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Nad Łąkami
Cena min. za os.:25PLN

Gospodarstwo zlokalizowane jest na Ponidziu, tuż przy ujściu Nidy do Wisły, w pobliżu uzdrowiskowej miejscowości Solec-Zdrój, 1000 m od obiektów sanatoryjnych.

  • Zborów
  • +48 41 377 73 87