Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Browarny
Cena min. za os.:40PLN

Camping jest położony w obrębie Starego Miasta Sandomierza, nieopodal Wisły, w strefie chronionej przez Urząd Konserwatora Zabytków.

  • Sandomierz, ul. Żwirki i Wigury 1
  • +48 15 833 27 03