Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Pałac w Kurozwękach
Cena min. za os.:140PLN

"Popielówka" to spotkanie historii z tradycją i nowoczesnością; wyjście naprzeciw wymaganiom współczesnego świata z zachowaniem tradycji.

  • Kurozwęki, ul. Zamkowa 3
  • +48 15 866 72 72