Najlepsze Centrum Informacji
Turystycznej w Polsce w 2011 r.
według Polskiej Organizacji
Turystycznej w kategorii ****

Gościniec Pod Lasem

Gościniec położony jest u stóp najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich – Łysicy, w malowniczej miejscowości Święta Katarzyna.

  • Święta Katarzyna, ul. Świętokrzyska 4
  • +48 41 311 21 70